Angivna personuppgifter kommer att registreras i IF Friskis&Svettis Lidingös medlemsregister. Uppgifterna används för att föreningen ska kunna fullgöra sina åtaganden mot medlemmarna, för att kontrollera att medlemmen fullgjort sina skyldigheter i enlighet vid varje tid gällande stadgar och villkor för medlemskapet, samt i övrigt för administration av medlemskapet. Statistik över medlemmarnas deltagande i olika aktiviteter kan användas för att planera  och följa upp föreningens verksamhet. Uppgifterna lämnas inte ut till tredje man eller för så kallad direktreklam.

  • Barnpassningen har sommarlov, åter i höst igen!

  • Öppettider Friskishallen

  • Sommarens öppettider 19 juni-27 augusti hittar du under nyheter

  • Följ oss på Facebook

facebook