Friskis&Svettis Lidingö – Styrelse


 

Michael Malm (ledamot)

Eva Buhre (Kassör)

Johan Mandelius (Sekreterare)

Carina Widlund (Ordförande)

Anna Parmström (Ledamot)

Per Karlberg (Suppleant)

Theodor Kjellingland (Suppleant)

 

Från vänster: Johan Mandelius,Anna Parmström, Carina Widlund,Theodor Kjellingland,Per Karlberg,Michael Malm, Eva Buhre

 

 

Styrelsen har till uppdrag att

• se till att de lagar och regler som gäller för föreningen följs,

• verkställa av årsmötet fattade beslut,

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

• ansvara för och förvalta föreningens medel,

• tillställa revisorerna räkenskaper mm,

• förbereda årsmöte.

 

Styrelsen har möte en gång i månaden. På styrelsemötena deltar också verksamhetschefen. På styrelsemötena diskuteras och beslutas kring bl.a. lokalfrågor, renoveringsbehov och ombyggnationer, trivsel, inköp, kortpriser, beläggning, ekonomi och budget. Styrelsen träffas också en helg per år för att diskutera och besluta om verksamhetsplanen för kommande år.

 

Styrelsens mål och uppgift är att arbeta för, och sträva efter, att Friskis&Svettis Lidingö är en modern förening med bra träningslokaler och ett varierat utbud av träningsformer. Styrelsen ansvarar för att föreningen har en god ekonomi och en fond för kommande investeringar. Målet är att du som motionär eller funktionär ska känna trivsel, gemenskap och få uppleva rörelseglädje. Det ska vara lustfyllt att komma till Friskis&Svettis Lidingö.

 

Styrelsens ledamöter väljs på årsmötet, efter förslag från valberedningen. Årsmötet hålls i april varje år. Till årsmötet är alla medlemmar inbjudna och kan vara med och påverka.

 

Du som motionär eller funktionär är alltid välkommen att ställa frågor, komma med synpunkter eller tips till oss i styrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 • Gratis barnpassning

 • MånTisOnsTorsFreLörSön
  Öppnar10.0010.0010.00
  Stänger12.0012.0012.00
 • Öppettider Friskishallen

 • Friskishallen

  MånTisOnsTorsFreLörSön
  Öppnar06.4507.0006.4507.0006.4508.3008.30
  Sista inpassering21.3021.3021.3021.3019.3017.3019.30
  Stänger22.0022.0022.0022.0020.0018.0020.00
 • Följ oss på Facebook

facebook