Protokollreferat från Styrelsemöte

Vid mötet den 19 april (#5) behandlades följande punkter i tillägg till de stående punkterna Ekonomi, Verksamhet samt aktivitetslistan:

• Årsmötesförberedelse

• Frågor från föreningens verksamhetsrevisorer till styrelsen

• Öppethållande under semesterveckorna

• Personalärenden

 

 

 • Vid mötet den 15 februari 2017 (#2) behandlades följande punkter i tillägg till de stående punkternas Ekonomi, Verksamhet samt aktivitetslistan:

      Förslag till att öka deltagandet på årsmötet

Uppgradering av ljud i spinning salen

Disposition av årets resultat och Årsredovisning 2016

Den pågående hyresförhandlingen

Förslag till Verksamhetsberättelse 2016

Utvärdering av styrelsens arbete 2016

 

 • Vid mötet den 19januari 2017 (#1) behandlades följande punkter i tillägg till de stående punkternas Ekonomi, Verksamhet samt aktivitetslistan:

 Verksamhetsplanen för 2017 beslutades

 Den pågående hyresförhandlingen

 Planering av årsmötet 2017

 Förberedelse av Riks stämma 2017

 • Vid mötet den 14 december (#14) behandlades följande punkter i tillägg till de stående punkternas Ekonomi, Verksamhet samt aktivitetslistan:

 Budgetförslag för 2017

 Verksamhetsplanen för 2017

 Hyresförhandlingen

 Förslag om ändrade åldersregler i gymmet

 • Vid mötet den 21 november (#13) behandlades följande punkter i tillägg till de stående punkternas Ekonomi, Verksamhet samt aktivitetslistan:

Verksamhetsplanen för 2017

Budgetförslag för 2017

Kommande hyresförhandling

Uppgradering av IT-miljön

Möteskalender för 2017

 • Vid mötet den 20 oktober (#12) behandlades följande punkter i tillägg till de stående punkternas Ekonomi, Verksamhet samt aktivitetslistan:

Föreningskonferensen 2016 (Friskis Riks)

Förberedelse av FS Lidingös verksamhetsplanering 30 oktober

Upptakt till budget arbetet för 2017

Uppdateringen av ledarkontrakten

 • Vid mötet den 18 maj behandlades följande punkter i tillägg till de stående punkternas Ekonomi, Verksamhet samt aktivitetslistan:

 Beslut om styrelsens arbetsordning

 Presentation av ny Träningsansvarig

 Planering av After Training, Kick-off

 Genomgång av Tertialrapporten

 Beslut om svar på Riks remiss avseende Värderingar, Vision och Mål

 Beslut om 5 strategiområden att arbeta med inför verksamhetsplaneringen i höst Fokus Funktionär, Fokus Utbud, Fokus Kommunikation, Focus Målgrupp och Fokus Ambition

 • Vid mötet den 15 juni (#9) behandlades följande punkter i tillägg till de stående punkternas Ekonomi, Verksamhet samt aktivitetslistan:

Styrelsen vårterminavslutning med Kansli och gruppledare.

Genomgång av progressen inom respektive strategiområde inför kommande Kick-off och verksamhetsplanering

 • Gratis barnpassning

 • MånTisOnsTorsFreLörSön
  Öppnar10.0010.0010.00
  Stänger12.0012.3012.30
 • Öppettider

 • Friskishallen

  MånTisOnsTorsFreLörSön
  Öppnar06.4507.0006.4507.0006.4508.3008.30
  Sista inpassering21.3021.3021.3021.3019.3017.3019.30
  Stänger22.0022.0022.0022.0020.0018.0020.00
 • Följ oss på Facebook

facebook