Protokollreferat från Styrelsemöte

Vid mötet den 12FEB18 (# 2) behandlades följande punkter i tillägg till de stående punkternas Ekonomi,  Verksamhet samt aktivitetslistan:

 • Resultat 2017
 • Hyresförhandlingar
 • Ålderspolicy
 • Årsmötesförberedelse
 • GDPR
 • IT Säkerhetsutredning
 • Dopingvaccination

Vid mötet den 15 januari 2018 (# 1) behandlades följande punkter i tillägg till de stående punkternas Ekonomi, Verksamhet samt aktivitetslistan:

• Årsmötesplanering

• Stadgeförändringar påkallade av Riks

• Fråga om omdisponering av lokaler

• Presentation av utredning beställd av  styrelsen avseende FSLÖs It säkerhet

• Hantering av kommande datalagstiftning GDPR

Vid mötet den 11 december 2017 (#13) behandlades följande punkter i tillägg till de stående punkternas Ekonomi, Verksamhet samt aktivitetslistan:  

• Beslut om intäkter och kostnader i budget 2018

Vid mötet den 16 november (#12) behandlades följande punkter i tillägg till de stående punkterna Ekonomi, Verksamhet samt aktivitetslistan:

Styrdokumentet för VPL 17 beslutades

• Ekonomifunktionens utformning från 1 januari 2018

• Översyn av arbetstider inom Kansliet

• Budget 2018

Vid mötet den 18OKT17 (#11) behandlades följande punkter i tillägg till de stående punkternas Ekonomi, Verksamhet samt aktivitetslistan:

·         Verksamhetsplanering VPL17

·         Budget 2018

·         Avtal med hyresgäst

·         Personalfrågor

·         IT säkerhetsanalys

Vid mötet den 26 september (#10) behandlades följande punkter i tillägg till de stående punkterna Ekonomi, Verksamhet samt aktivitetslistan:

• Hyresavtal med hyresgäster

• Förberedelse av planeringsmöte för Verksamheten

• Delresultat i strategiarbetet

• Former för styrelsens egna kommunikation

Vid mötet den 29 augusti (#9) behandlades följande punkter i tillägg till de stående punkternas Ekonomi, Verksamhet samt aktivitetslistan:

 • ·         Vårt ärende i hyresnämnden
 • ·         VPL 17
 • ·         Uppföljning efter Kick-Offen
 • ·         Uppföljning av strategiarbetet

 

Vid mötet den 12 juni (#8) behandlades följande punkter i tillägg till de stående punkternas Ekonomi, Verksamhet samt aktivitetslistan:

 • ·         Hyresförhandlingen med vår värd
 • ·         PUL, ”nya PUL” och vår hemsida
 • ·         Rekrytering av VC
 • ·         VPL17
 • ·         Strategiarbetet 2017

 

Vid mötet den 10MAJ17 (#7) behandlades följande punkter i tillägg till de stående punkternas Ekonomi, Verksamhet samt aktivitetslistan:

 • ·         Beslut gällande LidingöNaprapaterna
 • ·         Introduktion av nya styrelsemedlemmar
 • ·         Uppdatering av läget i hyresförhandling
 • ·         Kalenderplanering av möten och event sommar/höst 2017
 • ·         Statusuppdatering avseende rekrytering av ny verksamhetschef

 

Vid mötet den 23 april 2017 (#6) konstituerades den nya styrelsen efter årsmötet

Vid mötet den 19 april (#5) behandlades följande punkter i tillägg till de stående punkterna Ekonomi, Verksamhet samt aktivitetslistan:

 • Årsmötesförberedelse
 • Frågor från föreningens verksamhetsrevisorer till styrelsen
 • Öppethållande under semesterveckorna
 • Personalärenden

Vid mötet den 21 mars 2017 ( #4) behandlades endast årsmötesfrågor

Vid mötet den 13 mars 2017 (#3) behandlades följande punkter i tillägg till de stående punkternas Ekonomi, Verksamhet samt aktivitetslistan:

 • ·         Den pågående hyresförhandlingen
 • ·         Styrelsens ställningstagande till lagda propositioner och motioner inför Riksstämman 2017
 • ·         Beslut om Verksamhetsberättelsen 2016 Friskis&Svettis Lidingö
 • ·         Aktiviteter inför årsmötet 2017
 • ·         IT-miljö för styrelsen

 

Vid mötet den 15 februari 2017 (#2) behandlades följande punkter i tillägg till de stående punkternas Ekonomi, Verksamhet samt aktivitetslistan:

 •       Förslag till att öka deltagandet på årsmötet
 • Uppgradering av ljud i spinning salen
 • Disposition av årets resultat och Årsredovisning 2016
 • Den pågående hyresförhandlingen
 • Förslag till Verksamhetsberättelse 2016
 • Utvärdering av styrelsens arbete 2016

 Vid mötet den 19januari 2017 (#1) behandlades följande punkter i tillägg till de stående punkternas Ekonomi, Verksamhet samt aktivitetslistan:

 •  Verksamhetsplanen för 2017 beslutades
 •  Den pågående hyresförhandlingen
 •  Planering av årsmötet 2017
 •  Förberedelse av Riks stämma 2017

Vid mötet den 14 december (#14) behandlades följande punkter i tillägg till de stående punkternas Ekonomi, Verksamhet samt aktivitetslistan:

 •  Budgetförslag för 2017
 •  Verksamhetsplanen för 2017
 •  Hyresförhandlingen
 •  Förslag om ändrade åldersregler i gymmet

Vid mötet den 21 november (#13) behandlades följande punkter i tillägg till de stående punkternas Ekonomi, Verksamhet samt aktivitetslistan:

 • Verksamhetsplanen för 2017
 • Budgetförslag för 2017
 • Kommande hyresförhandling
 • Uppgradering av IT-miljön
 • Möteskalender för 2017

Vid mötet den 20 oktober (#12) behandlades följande punkter i tillägg till de stående punkternas Ekonomi, Verksamhet samt aktivitetslistan:

 • Föreningskonferensen 2016 (Friskis Riks)
 • Förberedelse av FS Lidingös verksamhetsplanering 30 oktober
 • Upptakt till budget arbetet för 2017
 • Uppdateringen av ledarkontrakten

Vid mötet den 18 maj behandlades följande punkter i tillägg till de stående punkternas Ekonomi, Verksamhet samt aktivitetslistan:

 •  Beslut om styrelsens arbetsordning
 •  Presentation av ny Träningsansvarig
 •  Planering av After Training, Kick-off
 •  Genomgång av Tertialrapporten
 •  Beslut om svar på Riks remiss avseende Värderingar, Vision och Mål
 •  Beslut om 5 strategiområden att arbeta med inför verksamhetsplaneringen i höst Fokus Funktionär, Fokus Utbud, Fokus Kommunikation, Focus Målgrupp och Fokus Ambition

Vid mötet den 15 juni (#9) behandlades följande punkter i tillägg till de stående punkternas Ekonomi, Verksamhet samt aktivitetslistan:

 • Styrelsen vårterminavslutning med Kansli och gruppledare.
 • Genomgång av progressen inom respektive strategiområde inför kommande Kick-off och verksamhetsplanering
 • Gratis barnpassning

 • MånTisOnsTorsFreLörSön
  Öppnar10.0010.0010.00
  Stänger12.0012.0012.00
 • Öppettider Friskishallen

 • Friskishallen

  MånTisOnsTorsFreLörSön
  Öppnar06.4507.0006.4507.0006.4508.3008.30
  Sista inpassering21.3021.3021.3021.3019.3017.3019.30
  Stänger22.0022.0022.0022.0020.0018.0020.00
 • Följ oss på Facebook

facebook