Sidhuvudmiljöpolicy

Miljöpolicy


 

Friskis&Svettis Lidingös verksamhet ska kännetecknas av hänsyn till miljön och sträva mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Friskis&Svettis Lidingö ska vara förebild för sina medlemmar samt andra träningsanläggningar i miljöfrågor och aktivt främja en hållbar utveckling.

Med ovanstående som bakgrund ska Friskis&Svettis Lidingö

  • Sträva efter att förebygga eller minska sin samlade miljöbelastning genom ett systematiskt miljöarbete.
  • Fortlöpande förbättra sitt miljöarbete och låta detta utvärderas årligen genom en miljödiplomering.
  • Präglas av miljömedvetenhet i all sin verksamhet. Det innebär att i alla beslut ska miljöhänsyn vägas in.
  • Sträva efter att påverka sin omvärld i riktning mot ökad miljöanpassning.
  • Ha en inköpspolicy som beaktar miljöhänsyn.
  • Tillvarata medarbetarnas och medlemmarnas engagemang.

Hjärtstartare2016

  • Barnpassningen har sommarlov, åter i höst igen!

  • Öppettider Friskishallen

  • Sommarens öppettider 19 juni-27 augusti hittar du under nyheter

  • Följ oss på Facebook

facebook